วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

กรุงวอชิงตัน นุ่งห่มสไบวันสงกรานต์ | 16-04-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐวันหยุด

งานทำบุญประเพณีสงกรานต์ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.  โดยมีคนไทยนับพันคน พร้อมด้วยชาวต่างชาติ ร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาม ร่วมทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีไทยในต่างแดน โดยมีวัดไทยฯและพระสงฆไทยเป็นผู้นำ

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

พระธรรมเทศนา "ทางสวรรค์" โดยพระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร ป.ธ.๙พระธรรมเทศนา "ทางสวรรค์" โดยพระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร ป.ธ.๙ แสดงประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.


งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา-ศิลปวัฒนธรรมไทย : พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งานฌาปนกิจศพคุณลัดดาตุ๊ แลปป์

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณลัดดา(ตุ๊) แลปป์ และการกล่าวสังเวคกถาธรรมโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์(ถนัด อตฺถจารี) และพระสงฆ์วัดต่างๆ ณ ฌาปนสถาน Everly Wheatley Funeral Home in Alexandria VA.(18 Feb.2018)

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Dhamma talks in funeral homeสังเวคกถา โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ งานสวดพระอภิธรรมศพ กัลยามิตร สุรดี จิวรวิวัฒน์
คืนวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

มาฆบูชากถา เทศน์ ๒ ธรรมาสน์การแสดงพระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชชนา ๒ ธรรมาสน์ เรือง "มาฆบูชารำลึก" โดยพระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป ป.ธ.๙ และพระมหาคำตัล พุทธงฺกุโร ป.ธ. ๙ ณ อุโบสถศาลาพระพุทธมงคลวิมลดีซี.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การอบรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(อินเตอร์เน็ต) สำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯวัดไทยฯดี.ซี.การอบรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(อินเตอร์เน็ต) สำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯวัดไทยฯดี.ซี.

การอบรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(อินเตอร์เน็ต) สำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯวัดไทยฯดี.ซี.การอบรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(อินเตอร์เน็ต) สำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯวัดไทยฯดี.ซี.

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แหล่ประวัติวัดไทย- หลวงตาชี โดย พม. พิทักษ์

Pray for Peace : Peace Palace, Hague Netherlands

Peace is always obtainable. But the way to peace is not only through prayers

and rituals. Peace is the result of man’s harmony with his fellow beings and with

his environment. The peace that we try to introduce by force is not a lasting peace.

It is an interval in between the conflict of selfish desire and worldly conditions.

Peace cannot exist on this earth without the practice of tolerance. To be

tolerant, we must not allow anger and jealousy to prevail in our mind. The

Buddha says, “No enemy can harm one so much as one’s own thoughts of craving,

hate, and jealousy. (Dhammapada 42)

The world is like a mirror and if you look in the mirror with a smiling face, you

can see your own, beautiful smiling face. On the other hand, if you look at it with

a long face, you will invariably see ugliness. Similarly, if you treat the world

kindly the world will also certainly treat you kindly. Learn to be peaceful with

yourself and the world will also be peaceful with you.

If we are to have peace in our world, each of us has to start by developing inner

peace. Otherwise, there will be no true peace in the world. And the thing that

ensures we have inner peace, peace in our hearts, is an unselfish concern for the

welfare of other people. In fact, we need to have loving-kindness—what we

Buddhists call mettā—for all living things.

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี ซี 90 ปี พระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี)ประวัติการเกิดขึ้นของวัดไทยในเมืองหลวงสหรัฐอเมริกา เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในรอบ 40 ปี และชีวประวัติของพระธรรมทูตผู้เป็นเสาหลักแห่งคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา "พระราชมงคลรังษี" หลวงตาชี มีอายุวัฒนมงคลครบ 90 ปี (1925-2015)