วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

พรธรรมปีใหม่๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Kathina (กฐินสามัคคีวัดไทยฯดีซี.) 2018

ดร.สุภี ติระวนินทร Dr.Kwing Lee พร้อมด้วยครอบครัว ประธานทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Intensive English for Teaching Dhamma Program Organized by CTU.

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Closing Ceremony of Parliament of the World's Religions_2015

The committee of the Council of Thai Bhikkhus in the USA. joined the World Parliament of the World's Religions in Salt Lake City, Utah. 15-19 Oct.2015 (Dr.Handy Inthisan)

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ทุกๆวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน นำปฏิบัติโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ (Dr.Handy Inthisan) อาจารย์อารีย์ ศรีบูรธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ สาขากรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.(11 สิงหาคม 2561)

Mindfulness-Based Meditation
Stress Reduction and Relaxation
     Mental Detoxification and Gentle Yoga
August 11, 2018
       Wat Thai Washington D.C., 13440 Layhill Road, Silver Spring, MD 20906

Program Summary
09:00 - 10:00 AM Calm/ Tranquility and Insight Meditation
10:00 - 10:30 AM Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
10:30 - 11:00 AM Yoga: Graceful movement with breathing
TEA BREAK
11:00 -11:30 AM Walking meditation
11:30 - 12:00 PM Highlight of the month (Topic will be announced)
Question & Answer
The dedication the merit and to all being, and closing

Date: Second Saturday of the month throughout the year 2018
           The date subject to change due to the Major activity at the Temple
            For more information please contact us
                       The program is free.  Donation is acceptable

Organizers: Wat Thai Washington D.C. (Wat Thai D.C.)
Armor Down, Mindful Memorial Day Foundation. (MMDF)
Mahachulalongkornrajavidhayalaya  Alumni Association. (MURAA)

Instructors and guest teachers:
Venerable Dr. Thanat Inthisan, President of Wat Thai Washington, D.C.
Matthew Regan, Secretary’s International Buddhist Community (IBC)
Arry Berrigan, Member’s Mahachulalongkornrajavidhayalaya Alumni Association (MCRAA)
Paula Carrasquillo, Yoga teacher from Amor Dow, Mindful Memorial Day Foundation, (MMDF)
Catherine Lockman, Yoga and meditation teacher from the Global Peace Foundation (GPF)

Contact us: arryberrigan78@gmail.com  (714)323-3975
paula.carrasquillo@me.com (240)381-5958
watthaidc2013@gmail.com  (301) 871- 8660, (301) 871-8661

Meditation Workshop and Dhamma Studies at Wat Thai, D.C.One Day Meditation Workshop at Wat Thai Washington, D.C. led by Dr.Handy Inthisan (Phra Videsratanaporn) 8-11-2018.

โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ทุกๆวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน นำปฏิบัติโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ (Dr.Handy Inthisan) อาจารย์อารีย์ ศรีบูรธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ สาขากรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.(11 สิงหาคม 2561)

Mindfulness-Based Meditation
Stress Reduction and Relaxation
     Mental Detoxification and Gentle Yoga
August 11, 2018
       Wat Thai Washington D.C., 13440 Layhill Road, Silver Spring, MD 20906

Program Summary
09:00 - 10:00 AM Calm/ Tranquility and Insight Meditation
10:00 - 10:30 AM Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
10:30 - 11:00 AM Yoga: Graceful movement with breathing
TEA BREAK
11:00 -11:30 AM Walking meditation
11:30 - 12:00 PM Highlight of the month (Topic will be announced)
Question & Answer
The dedication the merit and to all being, and closing

Date: Second Saturday of the month throughout the year 2018
           The date subject to change due to the Major activity at the Temple
            For more information please contact us
                       The program is free.  Donation is acceptable

Organizers: Wat Thai Washington D.C. (Wat Thai D.C.)
Armor Down, Mindful Memorial Day Foundation. (MMDF)
Mahachulalongkornrajavidhayalaya  Alumni Association. (MURAA)

Instructors and guest teachers:
Venerable Dr. Thanat Inthisan, President of Wat Thai Washington, D.C.
Matthew Regan, Secretary’s International Buddhist Community (IBC)
Arry Berrigan, Member’s Mahachulalongkornrajavidhayalaya Alumni Association (MCRAA)
Paula Carrasquillo, Yoga teacher from Amor Dow, Mindful Memorial Day Foundation, (MMDF)
Catherine Lockman, Yoga and meditation teacher from the Global Peace Foundation (GPF)

Contact us: arryberrigan78@gmail.com  (714)323-3975
paula.carrasquillo@me.com (240)381-5958
watthaidc2013@gmail.com  (301) 871- 8660, (301) 871-8661

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บทสวด และบรรยายอานิสงส์พระธัมมจักกัปวัตนสูตร

การสาธยายพระไตรปิฎกที่วัดไทยฯดี.ซี.ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทุกๆวันเสาร์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป สัปดาห์แรกสวดพระธัมมจักกัปวัตนสูตร บรรยายโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์(ถนัด อตฺถจารี) 11 สิงหาคม 2561